Wanderu Algemene Voorwaarden

Bijgewerkt op 28 mei 2019
Door inhoud, gegevens, informatie, producten of diensten van de websites van Wanderu, Inc en bijbehorende mobiele apps (“Wanderu Service”) te openen, gebruiken of verkrijgen gaat u ermee akkoord wettelijk aan deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) gebonden te zijn. Als u niet met al deze voorwaarden akkoord gaat gelieve dan de Wanderu diensten niet te gebruiken. Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorwaarden is verboden.

Dienstbeschrijving - Wanderu verkoopt of biedt geen reisdiensten.

De Wanderu diensten bieden je instrumenten en hulpmiddelen voor het zoeken en plannen van je reis, inclusief online hulpmiddelen om je reis te zoeken die nu bekend zijn of hierna nog worden ontwikkeld, inclusief software en systemen ontwikkeld of geïmplementeerd in verband met het online zoeken van een reis.

De Wanderu dienst is een online reis zoeker. Wanderu biedt, bezit of beheert geen enkele van de aangeboden reisdiensten of producten die toegankelijk zijn via de Wanderu dienst zoals busreizen, treinreizen, vluchten, huurauto´s, hotels en dergelijke ("reisaanbod"). Het reisaanbod wordt gecontroleerd, beheert en geleverd door derden ("reisaanbieders") hetzij rechtstreeks door de dienstverlener of via een agent zoals een online reisbureau. De reisaanbieders zijn als enige verantwoordelijk voor het reisaanbod en de voorwaarden en het privacybeleid van de reisaanbieder dekken je reservering. Je moet akkoord gaan met de voorwaarden van de reisaanbieder en de dienstverlener van de daadwerkelijke reisdiensten. Interactie met reisaanbieders via Wanderu gebeurt op eigen risico en Wanderu is niet verantwoordelijk als er tijdens of na je reis iets misgaat met je reservatie. De vermelding van een reisaanbod of reisaanbieder op Wanderu diensten impliceert geenszins een aanbeveling, sponsoring, controle of verbondenheid met de reisaanbieders of het reisaanbod.

Wanderu biedt gegevens, inclusief prijzen, locaties en dienstregelingen aan die werden verkregen van reisaanbieders. Wanderu biedt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, stiptheid of volledigheid van de verstrekte gegevens. Wanderu verleent geen diensten aan het reisaanbod noch heeft het controle over de reisaanbieders en Wanderu verifieert de gegevens die de reisaanbieders aan ons vertstrekken niet. Wanderu biedt geen garantie voor de prijzen en beschikbaarheid die op Wanderu worden vermeld. Prijzen en beschikbaarheid variëren constant en extra kosten, toeslagen en/of belastingen kunnen van toepassing zijn. Sommige aanbiedingen op Wanderu kunnen worden verkocht in een andere valuta dan de vermelde valuta, die je standaard weergave of geselecteerde valuta is. De omrekening van valuta die op Wanderu wordt weergegeven is louter informatief, de werkelijke omrekeningskoersen kunnen variëren en je betalingsprovider kan andere wisselkoersen en/of kosten in rekening brengen voor betalingen in een andere valuta.

Een reservering van een reisaanbieding via Wanderu is een reservering die rechtstreeks wordt gemaakt bij de reisaanbieder die vermeld wordt in de reserrvering van de Wanderu dienst. Wanderu diensten maken het alleen makkelijker een reservering te maken door een platform aan te bieden om je reservering bij de reisaanbieder te maken. Wanderu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de reservering of het gereserveerde reisaanbod aangezien Wanderu niet betrokken is en geen controle heeft over de gegevens en informatie met betrekking tot het reisaanbod, inclusief de beschrijving, prijzen, kosten, beschikbaarheid of gebruiksvoorwaarden noch de feitelijke voorziening van de reisaanbieding die je misschien hebt gereserveerd. In het geval van problemen of geschillen met betrekking tot je reservering stem je erin toe om de problemen of geschillen rechtstreeks met de reisaanbieder op te lossen en niet met Wanderu. In sommige gevallen kan Wanderu de betaling voor de reservering namens de reisaanbieder innen. Je reservering wordt echter altijd rechtstreeks bij de reisaanbieder gemaakt en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de reisaanbieder. Reserveringen en kaartjes zijn niet overdraagbaar door Wanderu en restituties worden door Wanderu alleen verwerkt namens de reisaanbieder en met rechtstreekse, schriftelijke toestemming van de reisaanbieder in overeenstemming met hun terugbetalingsbeleid en in het bijzonder hun terugbetalingsbeleid voor reserveringen gemaakt via Wanderu.

Je stemt ermee in om de Wanderu diensten te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om Wanderu diensten te gebruiken voor valse, frauduleuze reserveringen of reserveringen voor commercieel gewin. Je stemt ermee in om Wanderu diensten niet te gebruiken voor doeleinden die onwettig, illegaal of verboden zijn volgens de Amerikaanse wetgeving, deze voorwaarden of de lokale wetgeving op jouw locatie.

Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Wanderu mag je niet: i) toegang verkrijgen tot Wanderu diensten of het IP met een handmatig of geautomatiseerd proces voor enig ander doel dan persoonlijk gebruik; het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens van Wanderu diensten te verkrijgen ("screen scraping"), voor commerciële of niet commerciële doeleinden is ten strengste verboden., ii) beperkingen of controles omzeilen of proberen te omzeilen om toegang tot Wanderu te voorkomen of beperken, iii) een deep-link maken naar een deel van onze website, iv) een deel van Wanderu diensten en/of IP opnemen in een andere website of applicatie, zichtbaar of niet, v) software, hardware of combinatie gebruiken die stoort, vertraagd, een aanzienlijke aanslag doet op onze systemen of de Wanderu diensten uitschakeld vi) reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren van Wanderu diensten, vii) Wanderu diensten gebruiken voor enig doel dat onwettig, schadelijk of op enige wijze aanstootgevend of ongepast is zoals bepaald door Wanderu, viii) plaatsen of distribueren van inhoud op Wanderu diensten die de rechten van derden of de toepasselijke wetgeving schendt, ix) onze website gebruiken om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of op te slaan, x) Wanderu diensten gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij je uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Wanderu hebt ontvangen, xi) verzenden of toevoegen van promotionele inhoud op Wanderu diensten; of

Wanderu kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang tot elk of een gedeelte van de Wanderu diensten opschorten, beëindigen of beperken.

Elk gebruik van de Wanderu diensten door reisagenten, herverkopers of reiszoekers, voor enig ander doel dan het selecteren en voltooien van een reservering door het gebruik van Wanderu diensten is ten strengste verboden.

Intellectueel Eigendom

Wij, onze partners, leveranciers, verkopers (“Derde Partijen”) en andere licentiehouders zijn eigenaar van de Wanderu diensten, samen met alle tekst, afbeeldingen, software, servicemerken, handelsmerken en andere inhoud van de Wanderu diensten (“IP”). U stemt ermee in om geen afgeleiden van IP-adressen te kopiëren, over te dragen of te creëren, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op uw computer of mobiele apparaat. WANDERU, het WANDERU-logo, WANDERU.com, WANDERU ZOEKMACHINE en het WANDERU-pictogramlogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Wanderu Inc. Overige inhoud, producten, diensten of commerciele merken die in de Wanderu diensten worden weergegeven zijn eigendom van gelieerde Derde Partijen en andere licentiehouders. Door toegang te krijgen tot de Wanderu diensten krijgt u geen toestemming of recht om de merken of inhoud van de Wanderu diensten te gebruiken.

Privacybeleid

Het gebruik van de Wanderu diensten is onderworpen aan ons privacybeleid. Door gebruik van de Wanderu diensten stemt u in met het gebruik van uw informatie zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

Garantie Disclaimers

U begrijpt en stemt ermee in dat de Wanderu diensten worden geleverd “AS-IS” en wij wijizen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en garanties van kwaliteit, volledigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, veiligheid of prestaties af. De informatie die we weergeven, inclusief maar niet beperkt tot dienstregelingen, tijden, duur, prijzen, beschikbaarheid, kwaliteit, informatie van de reisaanbieder of enige informatie verstrekt via onze klantenservice wordt niet door ons gegarandeerd.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Wanderu, Inc en onze functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en derden, voor zover toegestaan door de wet, sluiten hierbij uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor enige schade aan uw eigendom door toegang te krijgen tot de Wanderu-Service of het verzenden van enige inhoud van de Wanderu-Service, of enig letsel, overlijden, verlies, claim, overmacht, ongeval, vertraging of enige directe, speciale, voorbeeldige, bestraffende, indirecte, incidentele of gevolg- schade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst of gemiste besparingen), van welke aard dan ook, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, aansprakelijkheidsrecht, risicoaansprakelijkheid of anderzins, die op enige wijze verband houden met het gebruik van de Wanderu-Service, enige storing, ontoegankelijkheid of onderbreking of de prestatie of niet-nakoming door Wanderu of een reisaanbieder, verkoper of gelieerde onderneming, zelfs als Wanderu op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van schade aan dergelijke partijen of een andere partij. De beperkingen zijn mogelijk niet of gedeeltelijk van toepassing, aangezien sommige staten of landen de beperking van aansprakelijkheid niet toestaan.

Met inachtneming van deze voorwaarden stemt u ermee in om Wanderu, de derden partijen en al onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim, rechtsvordering, aansprakelijkheid, kosten, verlies of eis, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische of boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Wanderu-diensten, toegang tot het IP, uw schending van deze voorwaarden of de overeenkomsten die door middel van verwijzing zijn opgenomen in deze voorwaarden.

Inhoud en Diensten van Derde Partijen

De Wanderu-service biedt links en inhoud die wordt aangeboden door de derde partijen, het suggereert of is geen sponsoring of aanbeveling van de derde partijen en hun diensten. Wanderu is niet verantwoordelijk en heeft geen controle over de nauwkeurigheid, kwaliteit of volledigheid van de inhoud die door derden wordt aangeboden. Wanderu is niet verantwoordelijk voor uw betrekkingen met derden en u doet dit op eigen risico. U zult Wanderu vrijwaren van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit handelingen, onvolledigheden, fouten, vertegenwoordigingen, garanties, inbreuken of nalatigheid van de derde partijen of voor persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendom of andere schade en/of uitgaven die verband houden met de betrekkingen met de derde partijen.

De Wanderu Service kan links naar website van derden en ander inhoud bevatten. We hebben geen controle over de bestemmingen van deze links, we ondersteunen de inhoud ervan niet en we zijn niet verantwoordelijk voor hun handelingen of kwaliteit. Elke website is onderhevig aan zijn eigen servicevoorwaarden, privacybeleid en andere regels of beperkingen.

De Wanderu Service biedt omgeleide, meervoudige of andere reisroutes in combinatie door twee of meer reisaanbieders en vereist de reservering van twee of meer kaartjes. Op elk van de gereserveerde kaartjes zijn de reserveringsvoorwaarden van toepassing die worden vastgesteld door de betrokken derde partij. Omdat prijzen en beschikbaarheid snel kunnen veranderen, moet u zich ervan vergewissen dat alle kaartjes beschikbaar zijn voordat u doorgaat met uw reservering. Gelieve ervoor te zorgen dat u de reservering van alle kaartjes in uw reisschema voltooid. Wijzigingen of annuleringen van een kaartje hebben geen invloed op de andere kaartjes. Sommige Wanderu diensten kunnen Google-services integreren en door Wanderu te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de servicevoorwaarden van Google. https://policies.google.com/terms?hl=en

Diversen

Van tijd tot tijd kunnen we deze voorwaarden wijzigen en hiervan zullen we u op de hoogte brengen via de Wanderu-Service. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de rechten en verplichtingen die voorafgaand aan dergelijke wijzigingen zijn ontstaan. Uw voortgezet gebruik van de Wanderu Service na het plaatsen van gewijzigde voorwaarden is onderworpen aan de voorwaarden van kracht op het moment van uw gebruik. Gelieve deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u bezwaar maakt tegen enige bepaling van de voorwaarden of eventuele latere wijzigingen van deze voorwaarden of in de toekomst op enigerlei wijze ontevreden bent over de Wanderu-services, is uw enige toevlucht om het gebruik van de Wanderu-services onmiddelijk te beëindigen.

Als we nalaten te handelen met betrekking tot uw schending of een schending door andere partijen van enig deel van deze voorwaarden, doen we geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot soortgelijke of volgende schendingen. De voorwaarden vormen samen met alle andere overeenkomsten die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen, de volledige overeenkomst tussen u en Wanderu met betrekking tot uw gebruik van de Wanderu-service. Als een rechtbank oordeelt dat een van de voorwaarden niet afdwingbaar is, blijft die clausule van kracht voor zover toegstaan door de wet en blijven alle andere voorwaarden geldig en volledig van kracht. De wetten van de staat Delaware zijn van toepassing op deze voorwaarden . U stemt ermee in dat juridische stappen die voortvloeien uit uw gebruik van de Wanderu-service of deze voorwaarden alleen zullen worden ingediend bij de staats- en federale rechtbanken van Suffolk County, Massachusetts, VS. Bij elke actie die door u of door ons wordt geïnitieerd, heeft de winnende partij het recht om alle juridische kosten te verhalen, inclusief alle redelijke advocaatkosten, gemaakt in verband met de actie.

Contacteer Ons

Wij horen graag uw vragen, opmerkingen of suggesties. Stuur ze via e-mail naar [email protected] U bent verantwoordelijk voor al het materiaal dat u verstrekt, inclusief de nauwkeurigheid, originaliteit en bescherming van intellectueel eigendom. Deel geen bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke zaken. Alle rechten op inhoud die aan ons wordt verstrekt wordt het exclusieve eigendom van Wanderu. Door Feedback te geven, verleent u ons een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, wereldwijde licentie (met het recht om vrijelijk een sub-licentie te verlenen) om uw Feedback te gebruiken, kopiëren, wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, opnieuw te formatteren, vertalen, syndiceren, opnieuw te publiceren, samen te vatten (geheel of gedeeltelijk) en te verspreiden voor welk doel dan ook, inclusief zakelijk, commercieel, marketing, reclame of anderszins. Als u juridische bezwaren heeft of denkt dat de inhoud die deel uitmaakt van de Wanderu-service inbreuk maakt op enig auteursrecht waarvan u de eigenaar bent of waarover u de controle heeft, neem dan contact met ons op via [email protected]

U erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.

Aanbiedingen

Travel Review Giveaway:

This Giveaway is open to : (i) legal residents of the United States of America or people with legal residence in Europe; (ii) who are at least eighteen (18) years old at the time of entry and; (iii) must purchase a bus or train ticket directly on the Wanderu platform and they personally travel on said travel reservation. They must then write a unique and factually accurate account of their travel experience. All of this must be completed by the person no later than Feb 28, 2022. Winner will be drawn at Wanderu’s discretion before the end of the day on March 1, 2022. Winner will be notified via the email they used to book the reviewed trip, along with instructions on how to claim their free ticket. Winner will receive a bus or train ticket, according to their preference, for any trip available to book on Wanderu with a price of up to $50 including all fees, taxes and the like. Winner will have 180 days to claim their free ticket, or the prize will be forfeited. Prize cannot be exchanged for cash. The free bus or train ticket can be issued only to the winner and can be used for travel only by them. All bookings made using the free ticket will be final and will not be subject to any changes or cancellations.

By participating in the Giveaway, entrant fully and unconditionally agrees to and accepts these Official Rules and the decisions of Wanderu, which are final and binding in all matters related to the Sweepstakes. Whether an entrant’s entry is selected as a winner is contingent upon fulfilling all requirements set forth herein. The review submission must not contain material that violates, misappropriates, or infringes upon any law or regulation or the rights of any third party, including any copyright, trademark, or any rights of publicity or privacy, or any other intellectual property or proprietary rights.

Except where prohibited, by participating in the Giveaway, entrants agree to release and hold harmless Wanderu and its respective subsidiaries, affiliates, and their respective agents and agencies, and their respective officers, directors, employees and agents (the “Released Parties”) from and against any claim or cause of action arising out of participation in the Giveaway or receipt or use of any prize, including, but not limited to: (a) unauthorized human intervention in the Giveaway; (b) technical errors related to computers, servers, providers, or telephone or network lines; (c) printing or typographical errors pertaining to any Submissions; (d) errors in the administration of the Giveaway or the processing of Submissions; (e) late, lost, or undeliverable mail; or (f) any Giveaway disruptions, losses, injury or damage to persons or property which may be caused, directly or indirectly, in whole or in part, from entrant’s participation in the Giveaway or receipt of any prize. Entrant further agrees that in any cause of action, the Released Parties’ liability will be limited to the cost of entering and participating in the Giveaway and in no event shall the Released Parties be liable for attorney’s fees. Entrant waives the right to claim any damages whatsoever, including, but not limited to, punitive, consequential, direct, or indirect damages. If for any reason an entrant’s Submission is confirmed to have been erroneously deleted, lost, or otherwise destroyed or corrupted, entrant’s sole remedy is another Giveaway Submission; provided that if it is not possible to award another Submission for any reason, Wanderu, at its discretion, may elect to hold a random drawing from among all eligible Submissions received up to the date of discontinuance for any prize offered herein. No more than the stated number of prizes will be awarded.