Wanderu Algemene Voorwaarden

Bijgewerkt op 28 mei 2019
Door inhoud, gegevens, informatie, producten of diensten van de websites van Wanderu, Inc en bijbehorende mobiele apps (“Wanderu-dienst”) te openen, gebruiken of verkrijgen ga je ermee akkoord wettelijk aan deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) gebonden te zijn. Als je niet met al deze voorwaarden akkoord gaat, maak dan alsjeblieft geen gebruik van de Wanderu-dienst. Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorwaarden, is verboden.

Dienstbeschrijving - Wanderu verkoopt of biedt geen reisdiensten.

De Wanderu diensten bieden je instrumenten en hulpmiddelen voor het zoeken en plannen van jouw reis, inclusief online hulpmiddelen om jouw reis te zoeken die nu bekend zijn, of hierna nog worden ontwikkeld, inclusief software en systemen ontwikkeld of geïmplementeerd in verband met het online zoeken van een reis.

De Wanderu dienst is een online reiszoeker. Wanderu biedt, bezit of beheert geen enkele van de aangeboden reisdiensten of producten die toegankelijk zijn via de Wanderu dienst zoals busreizen, treinreizen, vluchten, huurauto´s, hotels en dergelijke ("reisaanbod"). Het reisaanbod wordt gecontroleerd, beheert en geleverd door derden ("reisaanbieders"), hetzij rechtstreeks door de dienstverlener of via een agent zoals een online-reisbureau. De reisaanbieders zijn als enige verantwoordelijk voor het reisaanbod, de voorwaarden en privacybeleid van de reisaanbieder dekken je reservering. Je moet akkoord gaan met de voorwaarden van de reisaanbieder en de dienstverlener van de daadwerkelijke reisdiensten. Interactie met reisaanbieders via Wanderu gebeurt op eigen risico, en Wanderu is niet verantwoordelijk als er tijdens of na je reis iets misgaat met je reservering. De vermelding van een reisaanbod of reisaanbieder op Wanderu diensten impliceert geenszins een aanbeveling, sponsoring, controle of verbondenheid met de reisaanbieders of het reisaanbod.

Wanderu biedt gegevens, inclusief prijzen, locaties en dienstregelingen aan die werden verkregen van reisaanbieders. Wanderu biedt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, stiptheid of volledigheid van de verstrekte gegevens. Wanderu verleent geen diensten aan het reisaanbod noch heeft het controle over de reisaanbieders, en Wanderu verifieert de gegevens die de reisaanbieders aan ons verstrekken niet. Wanderu biedt geen garantie voor de prijzen en beschikbaarheid die op Wanderu worden vermeld. Prijzen en beschikbaarheid variëren constant en extra kosten, toeslagen en/of belastingen kunnen van toepassing zijn. Sommige aanbiedingen op Wanderu kunnen worden verkocht in een andere valuta dan de vermelde valuta, die je standaard weergave of geselecteerde valuta is. De omrekening van valuta die op Wanderu wordt weergegeven is louter informatief, de werkelijke omrekeningskoersen kunnen variëren en je betalingsprovider kan andere wisselkoersen en/of kosten in rekening brengen voor betalingen in een andere valuta.

Wanderu brengt mogelijkerwijs servicekosten in rekening voor transacties die gedaan worden op ons platform voor de dienst die beschreven is in deze Algemene Voorwaarden. Deze servicekosten helpt ons de kosten te dekken van ons platform en stelt ons in staat investeringen te doen in toekomstige verbeteringen om je beter van dienst te zijn. De servicekosten kunnen verschillen en zullen getoond worden bij de reseveringsstap. De servicekosten van Wanderu zijn niet-terugbetaalbaar aangezien deze in rekening gebracht wordt voor het gebruik van onze dienst, iets waar je gebruik van maakt tijdens het bevestigen van de reservering.

Een reservering van een reisaanbieding via Wanderu is een reservering die rechtstreeks wordt gemaakt bij de reisaanbieder die vermeld wordt in de reservering van de Wanderu dienst. Wanderu diensten maken het alleen makkelijker een reservering te maken, door een platform aan te bieden om jouw reservering bij de reisaanbieder te maken. Wanderu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de reservering, of het gereserveerde reisaanbod aangezien Wanderu niet betrokken is, en geen controle heeft over de gegevens en informatie met betrekking tot het reisaanbod, inclusief de beschrijving, prijzen, kosten, beschikbaarheid of gebruiksvoorwaarden, noch de feitelijke voorziening van de reisaanbieding die je misschien hebt gereserveerd. In het geval van problemen of geschillen met betrekking tot je reservering, stem je erin toe om de problemen of geschillen rechtstreeks met de reisaanbieder op te lossen en niet met Wanderu. In sommige gevallen kan Wanderu de betaling voor de reservering namens de reisaanbieder innen. Jouw reservering wordt echter altijd rechtstreeks bij de reisaanbieder gemaakt en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de reisaanbieder. Reserveringen en kaartjes zijn niet overdraagbaar door Wanderu en restituties worden door Wanderu alleen verwerkt namens de reisaanbieder en met rechtstreekse, schriftelijke toestemming van de reisaanbieder in overeenstemming met hun terugbetalingsbeleid, en in het bijzonder, hun terugbetalingsbeleid voor reserveringen gemaakt via Wanderu.

Je stemt ermee in om de Wanderu diensten te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om Wanderu diensten te gebruiken voor valse, frauduleuze reserveringen of reserveringen voor commercieel gewin. Je stemt ermee in om Wanderu diensten niet te gebruiken voor doeleinden die onwettig, illegaal of verboden zijn volgens de Amerikaanse wetgeving, deze voorwaarden of de lokale wetgeving die mogelijk van toepassing is op jouw locatie.

Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Wanderu mag je niet: i) toegang verkrijgen tot Wanderu diensten of het IP met een handmatig of geautomatiseerd proces voor enig ander doel dan persoonlijk gebruik; het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens van Wanderu diensten te verkrijgen ("screen scraping"), voor commerciële of niet commerciële doeleinden is ten strengste verboden., ii) beperkingen of controles omzeilen of proberen te omzeilen om toegang tot Wanderu te voorkomen of beperken, iii) een deep-link maken naar een deel van onze website, iv) een deel van Wanderu diensten en/of IP opnemen in een andere website of applicatie, zichtbaar of niet, v) software, hardware of een combinatie daarvan gebruiken die stoort, vertraagd, een aanzienlijke aanslag doet op onze systemen of de Wanderu diensten uitschakelt, vi) reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren van Wanderu diensten, vii) Wanderu diensten gebruiken voor enig doel dat onwettig, schadelijk of op enige wijze aanstootgevend of ongepast is zoals bepaald door Wanderu, viii) plaatsen of distribueren van inhoud op Wanderu diensten die de rechten van derden of de toepasselijke wetgeving schendt, ix) onze website gebruiken om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of op te slaan, x) Wanderu diensten gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij je uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Wanderu hebt ontvangen, xi) verzenden of toevoegen van promotionele inhoud op Wanderu diensten; of

Wanderu kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang tot elk of een gedeelte van de Wanderu diensten opschorten, beëindigen of beperken.

Elk gebruik van de Wanderu diensten door reisagenten, doorverkopers of reiszoekers, voor enig ander doel dan het selecteren en voltooien van een reservering door het gebruik van Wanderu diensten is ten strengste verboden.

Intellectueel Eigendom

Wij, onze partners, leveranciers, verkopers (“Derde Partijen”) en andere licentiehouders zijn eigenaar van de Wanderu diensten, samen met alle tekst, afbeeldingen, software, servicemerken, handelsmerken en andere inhoud van de Wanderu diensten (“IP”). Je stemt ermee in om geen afgeleiden van IP-adressen te kopiëren, over te dragen of te creëren, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op jouw computer of mobiele apparaat. WANDERU, het WANDERU-logo, WANDERU.com, WANDERU ZOEKMACHINE en het WANDERU-pictogramlogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Wanderu Inc. Overige inhoud, producten, diensten of commerciële merken die in de Wanderu diensten worden weergegeven zijn eigendom van gelieerde Derde Partijen en andere licentiehouders. Door toegang te krijgen tot de Wanderu diensten krijg je geen licentie of recht om de merken of inhoud van de Wanderu diensten te gebruiken.

Privacybeleid

Het gebruik van de Wanderu diensten is onderworpen aan ons privacybeleid. Door gebruik van de Wanderu diensten stem je in met het gebruik van jouw informatie zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

Garantie Disclaimers

Je begrijpt en stemt ermee in dat de Wanderu diensten worden geleverd “in de huidige staat” en wij wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en garanties van kwaliteit, volledigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, veiligheid of prestaties af. De informatie die we weergeven, inclusief maar niet beperkt tot dienstregelingen, tijden, duur, prijzen, beschikbaarheid, kwaliteit, informatie over de reisaanbieder of enige informatie die verstrekt wordt via onze klantenservice, wordt niet door ons gegarandeerd.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Wanderu, Inc. en onze functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en Derden, voor zover toegestaan door de wet, sluiten hierbij uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor enige schade aan jouw eigendommen door het raadplegen/gebruiken van de Wanderu-dienst, of het verzenden van inhoud van de Wanderu-dienst, of enig letsel, overlijden, verlies, claim, overmacht, ongeval, vertraging of enige directe, speciale, voorbeeldige, bestraffende, indirecte, incidentele of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst of gemiste besparingen), van welke aard dan ook, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, aansprakelijkheidsrecht, risicoaansprakelijkheid of anderszins, die op enige wijze verband houden met het gebruik van de Wanderu-dienst, enige storing, ontoegankelijkheid of onderbreking of de prestatie of niet-nakoming door Wanderu of een reisaanbieder, verkoper of gelieerde onderneming, zelfs als Wanderu op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van schade aan dergelijke partijen of een andere partij. De beperkingen zijn mogelijk niet of gedeeltelijk van toepassing, aangezien sommige staten en landen de beperking van aansprakelijkheid niet toestaan.

Met inachtneming van deze voorwaarden stem je ermee in om Wanderu, de Derden Partijen en al onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim, rechtsvordering, aansprakelijkheid, kosten, verlies of eis, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische of boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met jouw gebruik van de Wanderu-diensten, toegang tot het IP, jouw schending van deze Voorwaarden of de overeenkomsten die door middel van verwijzing zijn opgenomen in deze voorwaarden.

Inhoud en Diensten van Derde Partijen

De Wanderu-dienst biedt links en inhoud die wordt aangeboden door Derde Partijen, het suggereert geen en is geen sponsoring of aanbeveling van de Derde Partijen of hun diensten. Wanderu is niet verantwoordelijk en heeft geen controle over de nauwkeurigheid, kwaliteit of volledigheid van de inhoud die door Derden wordt aangeboden. Wanderu is niet verantwoordelijk voor de zaken die je doet met Derde Partijen en je handelt dan ook op eigen risico. Je vrijwaart Wanderu van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit handelingen, onvolledigheden, fouten, vertegenwoordigingen, garanties, inbreuken of nalatigheid van de Derde Partijen en voor persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendom of andere schade en/of uitgaven die verband houden met de betrekkingen met de Derde Partijen.

De Wanderu-dienst kan links naar website van Derden en ander inhoud bevatten. We hebben geen controle over de bestemmingen van deze links, we ondersteunen de inhoud ervan niet en we zijn niet verantwoordelijk voor hun handelingen of kwaliteit. Elke website is onderhevig aan zijn eigen servicevoorwaarden, privacybeleid en andere regels of beperkingen.

De Wanderu-dienst biedt omgeleide, uit meerdere delen bestaande of reisroutes die in combinatie door twee of meer reisaanbieders uitgevoerd worden en de reservering vereist van twee of meer kaartjes. Op elk van de gereserveerde kaartjes zijn de reserveringsvoorwaarden van toepassing die worden vastgesteld door de betrokken Derde Partij. Omdat prijzen en beschikbaarheid snel kunnen veranderen, moet je er zeker van zijn dat alle kaartjes beschikbaar zijn voordat je doorgaat met jouw reservering. Zorg er alsjeblieft voor dat je de reservering van alle tickets voor jouw reisschema afrondt. Wijzigingen of annuleringen van één kaartje heeft geen invloed op de andere kaartjes. Sommige Wanderu diensten integreren mogelijk Google-services en door Wanderu te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de servicevoorwaarden van Google. https://policies.google.com/terms?hl=nl

Diversen

Van tijd tot tijd kunnen we deze voorwaarden wijzigen en zullen we je hiervan op de hoogte brengen via de Wanderu-Dienst. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de rechten en verplichtingen die voorafgaand aan dergelijke wijzigingen zijn ontstaan. Als je jouw gebruik van de Wanderu Service na het plaatsen van gewijzigde voorwaarden voorzet, is dit onderworpen aan de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van het gebruik. Gelieve deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je bezwaar maakt tegen enige bepaling van de voorwaarden, of eventuele latere wijzigingen van deze voorwaarden, of in de toekomst op welke manier dan ook ontevreden bent over de Diensten van Wanderu, is jouw enige mogelijke actie om het gebruik van de Wanderu-Diensten onmiddellijk te beëindigen.

Als we nalaten te handelen met betrekking tot jouw schending of een schending door andere partijen van enig deel van deze voorwaarden, doen we geen afstand van ons recht om wel op te treden met betrekking tot soortgelijke of volgende schendingen. De voorwaarden vormen samen met alle andere overeenkomsten die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen, de volledige overeenkomst tussen jou en Wanderu met betrekking tot jouw gebruik van de Wanderu-Dienst. Als een rechtbank oordeelt dat een van de voorwaarden niet afdwingbaar is, blijft die clausule van kracht voor zover toegestaan door de wet en blijven alle andere voorwaarden geldig en volledig van kracht. De wetten van de staat Delaware zijn van toepassing op deze voorwaarden. Je stemt ermee in dat juridische stappen die voortvloeien uit jouw gebruik van de Wanderu-Dienst of deze Voorwaarden alleen zullen worden ingediend bij de staats- en federale rechtbanken van Suffolk County, Massachusetts, VS. Bij elke procedure die door jou of door ons wordt geïnitieerd, heeft de winnende partij het recht om alle juridische kosten te verhalen, inclusief alle redelijke advocaatkosten, gemaakt in verband met de procedure.

Neem contact met ons op

Wij horen graag of je vragen, opmerkingen of suggesties hebt. Stuur ze via email naar [email protected] Je bent zelf verantwoordelijk voor al het materiaal dat je opstuurt, inclusief de nauwkeurigheid, originaliteit en bescherming van intellectueel eigendom. Deel geen bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke zaken. Alle rechten op inhoud die aan ons wordt verstrekt wordt het exclusieve eigendom van Wanderu. Door Feedback te geven, verleen je ons een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, wereldwijde licentie (met het recht om vrijelijk sub-licenties te verlenen) om jouw Feedback te gebruiken, kopiëren, wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, opnieuw te formatteren, vertalen, syndiceren, opnieuw te publiceren, samen te vatten (geheel of gedeeltelijk) en te verspreiden voor welk doel dan ook, inclusief zakelijk, commercieel, marketing, reclame of anderszins. Als je juridische bezwaren hebt of denkt dat de inhoud die deel uitmaakt van de Wanderu-dienst inbreuk maakt op enig auteursrecht waarvan jij de eigenaar bent of waarover jij de controle hebt, neem dan contact met ons op via [email protected]

Je erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.

Verwijzingsprogramma

Bijgewerkt op 4 augustus 2020

Met het Wanderu verwijzingsprogramma (“Verwijzingsprogramma”) kunnen Wanderu gebruikers met een actieve gebruikersaccount (“Gebruikers”) punten verdienen die ingewisseld kunnen worden voor toekomstige bus- of treinreizen die beschikbaar zijn op Wanderu door nieuwe gebruikers door te verwijzen om Wanderu te gebruiken. Om deel te nemen aan het verwijzingsprogramma moeten gebruikers akkoord gaan met de voorwaarden in deze sectie en de volledige algemene voorwaarden van Wanderu.

Punten verdienen:

Gebruikers kunnen Travel Credits verdienen als ze: i) een actieve gebruikersaccount met een goede reputatie hebben, ii) ze hun unieke verwijzingscode activeren, iii) de persoon die ze doorverwijzen niet eerder gebruik heeft gemaakt van Wanderu en geen Wanderu account heeft. iv) de doorverwezen gebruiker op de verwijzingslink klikt en een nieuw gebruikersaccount aanmaakt die voldoet aan onze Algemene Voorwaarden en v) de doorverwezen persoon een Kwalificerende Reservering voltooid (hieronder gedefinieerd).

De verwijzende Gebruiker ontvangt punten (Verwijzingsbeloning) voor het bedrag dat is gespecificeerd in de verwijzingsuitnodiging of het promotiemateriaal nadat de doorverwezen persoon de Kwalificerende Reservering heeft voltooid.

Een Gebruiker kan slechts één Verwijzingsbeloning verdienen voor elke nieuwe persoon die hij doorverwijst, maar Gebruikers kunnen meerdere nieuwe personen doorverwijzen om zo een Verwijzingsbeloning te verdienen voor elke nieuwe verwijzing. Het maximum aantal punten dat een Gebruiker kan verdienen via Verwijzingsbeloningen is 50.000.

Kwalificerende Reservering:

Een Kwalificerende Reservering moet minimaal een totale waarde hebben (exclusief kosten of belastingen) van $20 zoals aangegeven in de verwijzingsuitnodiging of promotiemateriaal. Een in aanmerking komende reservering moet een reservering zijn voor een bus- of treinreis die rechtstreeks op de Wanderu website is gemaakt en betaald, zoals vastgelegd door de systemen van Wanderu. Reserveringen die gemaakt zijn op de website van een Derde Partij, inclusief vervoerders, en zelfs als ze daarheen zijn geleid via links op de Wanderu website, zijn geen Kwalificerende Reserveringen. Vliegtickets, veerbootkaartjes, autohuur, hotel of andere diensten komen niet in aanmerking als een Kwalificerende Reservering.

Alleen reserveringen die gemaakt zijn nadat de doorverwezen gebruiker een uitnodiging heeft ontvangen en zich heeft geregistreerd voor een account komen in aanmerking. De doorverwezen persoon moet zijn reis voltooien voordat de Gebruiker zijn Verwijzingsbeloning kan ontvangen. Elke geannuleerde reservering, ongeacht of deze is geannuleerd via Wanderu of bij de vervoerder en zelfs wanneer er geen restitutie wordt verleend of een reservering die leidt tot een terugboeking of die niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden is geen Kwalificerende Reservering.

Punten Inwisselen:

Punten verdiend als Verwijzingsbeloning kunnen alleen worden ingewisseld op Wanderu voor bus- en treinreserveringen. Punten zijn promotionele kortingen en hebben geen geldwaarde, ze kunnen niet worden overgedragen of worden ingewisseld voor geld. Gebruikers moeten voldoende punten hebben om de volledige kosten van de reis te dekken, inclusief alle belastingen en toeslagen op het moment van inwisselen. Op dit moment is een gedeeltelijke terugbetaling niet mogelijk. De prijzen van kaartjes veranderen constant en punten kunnen alleen worden ingewisseld voor de actuele prijs inclusief alle kosten op het moment van inwisselen zoals vermeld bij Wanderu.

Verwijzingsbeloningen mogen niet worden verdiend door het aanmaken van meerdere accounts en dergelijke verdiende punten komen te vervallen en de accounts worden uitgeschakeld. Verwijzingsbeloningen kunnen niet worden verdiend door het doorverwijzen van huidige of vroegere gebruikers of accounthouders van Wanderu.

Als je gelooft dat jouw accountsaldo verkeerd is, neem dan contact op met de Wanderu klantendienst. Mogelijk hebben we aanvullende informatie of bewijs nodig om jouw claim te ondersteunen. Alle beslissingen met betrekking tot jouw Wanderu punten zijn definitief en naar eigen goeddunken van Wanderu. De Gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele fiscale gevolgen van het verdienen of inwisselen van punten.

Links Delen:

Verwijzingslinks mogen alleen worden gedeeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Verwijzingslinks mogen niet op een online forum, kortingssite, blog of andere kanalen worden geplaatst zonder de oprechte bedoeling om deze met vrienden en familie te delen. Het is Gebruikers niet toegestaan om anderen te spammen met hun verwijzingslink via welk medium of geautomatiseerd middel dan ook, noch mogen zij worden gebruikt als onderdeel van advertenties of affiliatie marketing. Alle aangaande accounts of verdiende punten die niet voldoen aan deze sectie komen te vervallen en accounts worden uitgeschakeld.

Doorverwezen Gebruikers:

Doorverwezen Gebruikers die via een geldige verwijzingslink een account hebben aangemaakt en in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden, zullen ook een Verwijzingsbeloning verdienen voor het bedrag dat gespecificeerd is in de verwijzingsuitnodiging of ander promotiemateriaal, wanneer de Doorverwezen Gebruikers hun eerste Kwalificerende Reservatie voltooien. De Doorverwezen Gebruiker verdient een Verwijzingsbeloning die later kan worden ingewisseld voor een reservering zodra de Doorverwezen Gebruiker voldoende punten heeft verdiend om de volledige kosten van de gewenste reservering te dekken zoals beschreven in het gedeelte 'Punten Inwisselen'. Doorverwezen Gebruikers kunnen extra punten verdienen door zelf vrienden naar Wanderu te verwijzen of via andere programma´s die mogelijk in de toekomst voor hen beschikbaar worden.

Een Doorverwezen Gebruiker mag slechts één verwijzingslink gebruiken. Als de Doorverwezen Gebruiker meerdere verwijzingslinks ontvangt, verdient alleen de Gebruiker wiens verwijzingslink daadwerkelijk door de Doorverwezen Gebruiker is gebruikt bij het aanmaken van zijn account, een Verwijzingsbeloning. Het Verwijzingsprogramma kan niet worden gecombineerd met enige andere promotie of andere stimulatie.

Beëindiging en Wijzigingen:

Wanderu kan het Verwijzingsprogramma of de mogelijkheid van een Gebruiker om deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken van Wanderu opschorten of beëindigen. Wanderu heeft het recht om alle accounts en activiteiten te bekijken en om accounts uit te schakelen of punten te schrappen als we frauduleuze activiteiten vinden of vermoeden, er sprake is van spam of in strijd is met onze Algemene Voorwaarden. Alle genomen beslissingen of acties zijn naar het eigen inzicht van Wanderu. Producten die mogelijk in aanmerking komen als Kwalificerende Reservering of die in aanmerking komen voor het inwisselen van punten kunnen van tijd tot tijd veranderen. De voorwaarden van het Verwijzingsprogramma kunnen op elk moment worden gewijzigd en eventuele wijzigingen zullen op het Wanderu platform worden geplaatst. Voortgezette deelname aan het Verwijzingsprogramma na eventuele wijzigingen wordt beschouwd als instemming met dergelijke wijzigingen.

Aanbiedingen

Reisreview Weggeefactie:

Aan deze Weggeefactie mogen deelnemen: (i) legale inwoners van de Verenigde Staten van Amerika of mensen met een legaal verblijf in Europa; (ii) die ten minste achttien (18) jaar oud zijn ten tijde van deelname en; (iii) moeten een bus- of treinticket kopen direct via het Wanderu platform en zij moeten persoonlijk de geboekte reis maken. Zij moeten dan vervolgens een unieke en feitelijk correct verslag schrijven van hun reiservaring. Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op uiterlijk 28 Februari 2022. De winnaar zal worden getrokken op discretie van Wanderu voor het einde van de dag op 1 Maart 2022. De winnaar zal via email op de hoogte worden gesteld, via hetzelfde emailadres wat gebruikt is voor de boeking, inclusief instructies voor het claimen van het gratis ticket. De winnaar zal een bus- of treinticket ontvangen naar keuze, te gebruiken op elke reis die te boeken is op Wanderu, met een maximale prijs van $50 inclusief alle kosten, belasting etc. De winnaar heeft 180 dagen om het gratis ticket te claimen, daarna vervalt de prijs. Prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor geld. Het gratis bus- of treinticket kan alleen uitgegeven worden op naam van de winnaar, en alleen de winnaar kan hiermee reizen. Alle boekingen die gedaan worden met gebruik van het gratis ticket zijn definitief en kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd.

Door deel te nemen aan deze Weggeefactie, gaat de deelnemer geheel en zonder voorwaarden akkoord met deze Officiële Regels en de besluiten van Wanderu, die definitief en bindend zijn in alle aangelegenheden van Promotionele Acties en Sweepstakes. Of de Inzending van de Deelnemer zal kunnen worden gekozen als winnaar is afhankelijk van het voldoen aan alle voorwaarden zoals hierin beschreven. De review Inzending mag geen materiaal bevatten dat wetten, regels of rechten van derde partijen schendt, misbruikt, of inbreuk pleegt, waaronder maar niet beperkt tot copyright, geregistreerde handelsmerken, alle rechten van publiciteit en privacy, of elke andere vorm van intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

Behalve waar verboden, door deel te nemen aan de Weggeefactie gaan deelnemers akkoord om Wanderu, haar respectievelijke dochterondernemingen, samenwerkingspartners, en hun respectievelijke vertegenwoordigers en instanties en hun respectievelijke bestuurders en medewerkers (hierna de ”Gevrijwaarde Partijen”) vrij te waren en schadeloos te stellen voor elke claim of rechtsverordening die voorkomt uit deelname van de Weggeefactie, ontvangst of gebruik van prijzen, inclusief maar niet beperkt tot: (a) ongeautoriseerde menselijke interventie in de Weggeefactie; (b) technische fouten gerelateerd tot computers, servers, providers of telefoonnetwerklijnen; (c) geprinte of typografische fouten die betrekking hebben op Inzendingen; (d) fouten in de administratie van de Weggeefactie of het verwerken van Inzendingen; (e) te late, verloren, of onbezorgbare post; of (f) alle Weggeefactie-verstoringen, verliezen, letsel of schade aan personen of eigendommen die veroorzaakt kunnen worden, direct danwel indirect, in zijn geheel of gedeeltelijk, die voortkomen uit participatie van de Deelnemer in de Weggeefactie of het ontvangen van een prijs. Verder gaat de Deelnemer akkoord dat in elke rechtsverordening, de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Partijen beperkt zal worden tot de kosten van het deelnemen en participeren in de Weggeefactie, en in geen geval de Gevrijwaarde Partijen aansprakelijk zullen zijn voor advocaatskosten. De Deelnemer ziet af van het recht om elke soort schade te claimen, inclusief maar niet beperkt tot, punitieve, gevolg-, directe of indirecte schade. Als bevestigd wordt dat de Inzending van de Deelnemer om enige reden ten onrechte is verwijderd, verloren is gegaan of op andere wijze is vernietigd of corrupt is geraakt, dan is de enige beschikbare oplossing voor de Deelnemer een nieuwe Weggeefactie Inzending; indien het niet mogelijk is om een andere Inzending te belonen voor enige reden, is het naar het eigen inzicht van Wanderu mogelijk dat Wanderu ervoor kiest om een willekeurige trekking te doen uit de beschikbare Inzendingen die voor de beëindigingsdatum beschikbaar waren, voor de prijzen zoals hierin beschreven. Niet meer dan het aangegeven aantal prijzen zullen worden uitgegeven.